Monitorització Integral de Serveis i Comunicacions

La monitorització de les comunicacions, servidors i serveis en una empresa es cada cop més important per actuar de forma pro-activa davant de qualsevol situació d’alerta o comportament irregular.

En aquest cas, l'empresa Áreas necessitava comptar amb un robust sistema que fos capaç de monitoritzar tots els serveis i processos dels més de 200 servidors i 500 centres (routers), amb el mínim impacte possible de rendiment sobre ells. Necessitaven amb urgència una eina capaç de diagnosticar problemes i enviar per e-mail les alertes que tinguessin els equips als responsables les 24h del dia els 7 dies de la setmana. I també que la monitorització fos personalitzable depenent del tipus de hardware, la importància i la localització del centre.

La solució aplicada en aquest cas va ser Nagios: una poderosa eina de monitorització àmpliament utilitzat, que controla tant els equips (hardware) com els serveis (software) que s'especifiquin, alertant quan el comportament dels mateixos no és el desitjat. Entre les seves característiques principals figuren la monitorització de serveis de xarxa (SMTP, POP3, HTTP, SNMP, etc.), la monitorització dels recursos de sistemes hardware (càrrega del processador, ús dels discos, memòria, estat dels ports, etc.), independència de sistemes operatius, possibilitat de monitorització remota mitjançant túnels SSL xifrats o SSH, així com la possibilitat de programar plugins específics per a nous sistemes.

Es tracta d'un software que proporciona una gran versatilitat per a consultar pràcticament qualsevol paràmetre d'interès d'un sistema, generant alertes que puguin ser rebudes pels responsables corresponents mitjançant correu electrònic i missatges sms, quan aquests paràmetres excedeixen dels marges definits per l'administrador del sistema.

La configuració dels 2 servidors Nagios per a la seva posta en producció (un destinat a les comunicacions a tota Espanya i altre per a servidors) es va realitzar gràcies a l'eina NagiosQL, la qual va permetre crear els arxius de configuració per a cada servidor, servei o router de manera interactiva i senzilla des d'una interfície web.

Amb el plugin PNP4Nagios es va crear la possibilitat de veure en temps real qualsevol tipus de monitorització en mode gràfic: ús de CPU, quantitat de memòria RAM utilitzada, serveis iniciats, temps de resposta en routers, etc.

També es van personalitzar les opcions dels checks en alguns servidors i centres crítics i es van crear alguns grups específics de correu per a cada àrea d'impacte dels serveis i routers monitoritzats.