Inscripció en el programa SPLA de Microsoft

CSI Tecnologia ha entrat a formar part de la xarxa de Partners de Microsoft per poder oferir als seus clients el servei de pagament per ús del software de Services Provider License Agrement (SPLA).

 

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) és pensat per empreses que desitgen oferir software i serveis allotjats a clients finals, com allotjament Web (Web hosting), aplicacions hostatjades, missatgeria, col·laboració i infraestructura de plataforma.

El programa SPLA ofereix els següents beneficis:

  • Oferir un servei personalitzat: CSI pot oferir un servei personalitzat als seus clients.
  • Pagament per ús, sense costos addicionals: El client de CSI abonarà únicament el cost del productes que hagi utilitzat. No existeixen costos inicials, requeriments de vendes mensuals ni compromisos a llarg termini.
  • Accés a les últimes versions dels productes: El servei SPLA ofereix la possibilitat de tenir la plataforma més actualitzada i certificada per Microsoft.

Les llicencies sota SPLA son llicencies no perpetues que poden utilitzar-se durant el termini del contracte. Existeixen dos models de llicenciament disponibles per oferir els productes com a llicencies de Microsoft.

  • Per usuari: Es requereix una Subscriber Access License (SAL) per cada treballador que utilitzi els productes amb llicencia.
  • Per processador: Cada llicencia de processador dona la possibilitat que un número il·limitat d'usuaris tingui accés al software instal·lat en aquell processador.